Scouting draait op vrijwilligers. Op verschillende momenten zijn er bij Scouting vrijwilligers nodig.

Rollen voor speltakken en hun opkomsten

Per speltak blijft een basisteam bestaande uit minimaal twee leiding (waaronder de teamleider). Daarnaast krijgt iedere speltak vanaf 20 leden of meer een extra vaste leiding. In feite houden we hiermee de adviezen van Scouting Nederland aan. Het basisteam is verantwoordelijk voor de vaste taken (planning, communicatie, materiaalbeheer, penningmeesterschap, gegevensbeheer en administratie) van de speltak. Ook zijn zij de degenen met de specifieke kennis over de kinderen (rugzakjes).

We gaan uit van 3 functies welke nodig zijn voor het draaien van een opkomst:

Functie Leiding:

Hiervan wordt verwacht dat hij/zij een brede kennis van scouting heeft of verkrijgt, leiding aan kinderen kan geven en basisvaardigheden heeft voor het opzetten van een programma.

 • De teamleider of het basis leidingteam geeft uitleg over de opkomst aan diegenen die hulp bieden. Wanneer de speltak wordt gedraaid zonder basisleiding dan wordt meer uitleg gegeven over de speltak. Bijvoorbeeld welke leden bijzondere aandacht nodig hebben en gemaakte afspraken.
 • Het basis leidingteam verzorgt de communicatie, planning en achtergrondzaken zoals; financiën, materiaalbeheer, gegevensbeheer en administratie.
 • Benoemde leiding welke niet in een basisteam zit, worden uitgenodigd zich in te schrijven waar plek is. Dit mag wekelijks dezelfde speltak zijn maar ook afgewisseld worden. Dit blijft een volledige leidingfunctie. Dus ook het maken van opkomst programma’s hoort hierbij.
Functie Kenner:

Een Kenner is gericht op een specialiteit en vermogend om kinderen uitleg te geven hierover. De kenner kan zelfstandig een (deel van het) opkomstprogramma van zijn/haar specialiteit voorbereiden en uitvoeren, heeft sturend vermogen en kan orde houden. Een kenner hoeft niet een scouting achtergrond te hebben. Bijvoorbeeld een verpleegkundige die op kind niveau een en ander kan uitleggen, kan op dat gebied een kenner zijn.

 • Hier kan je denken aan iemand die goed is met houthakken, pionieren, vuur stoken, ehbo, koken, brandveiligheid, enz. Verwacht wordt dat de Kenner zelf het opkomstprogramma maakt en uitvoert met ondersteuning van het basis leidingteam. Hiervoor is overleg nodig met het basis leidingteam.
Functie Ondersteuner:

Een Ondersteuner heeft affiniteit met scouting en kinderen, maar heeft geen specifieke voorkennis nodig.

 • De leiding geeft voor of bij de opkomst de Ondersteuner een gerichte taak of taken.

Je kunt hierbij denken aan: limonade verzorgen, kinderen begeleiden of helpen met een opdracht, toezicht houden, met een groepje meelopen, gewoon leuk meedoen. Het is belangrijk dat de Ondersteuner weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Dit vraagt een andere manier van werken voor iedereen binnen en verbonden met de vereniging.

Voor de speltakken betekent het dat het programma al ruim vooraf duidelijk moet zijn, zodat er in een vroeg stadium kan worden aangegeven hoe groot het team moet zijn en uit welke functies het team bestaat. Voor leiding, ouders en kader betekent het dat er regelmatig gekeken mag/ kan/ moet worden naar een mogelijkheid om de speltakken en daarmee de vereniging te ondersteunen. 

We zullen dan gaan werken met een jaarplanning waarin in ieder geval alle speciale opkomsten al vermeld staan. Daarnaast moet er minimaal 2 maanden vooraf duidelijk zijn wat het onderwerp van de opkomst is en hoeveel leiding/begeleiding er nodig is. De teamleiders zijn hiervoor eindverantwoordelijk maar mogen uiteraard anderen vragen voor de invulling te zorgen.

Overige ondersteuning

 • Bestuursfuncties
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
 • Gebouwenbeheer
 • Website beheer
 • Media

Heb je belangstelling om te helpen, neem dan contact op.