De ABC-stam, of voluit de Athabascanstam, bestaat voornamelijk uit leiding van de andere speltakken binnen Scouting van Maasdijk. Stamleden zijn nauw betrokken bij de groep, de stam levert niet alleen veel leiding, ook in bestuurlijke functies worden sommige plekken ingenomen door stamleden. Dit zorgt ervoor dat stam opkomsten altijd tweeledig zijn, leiding en bestuur kunnen samen ideeën uitwisselen en tegelijkertijd ontspannen of van elkaar leren. De leeftijdsgrens van de ABC-stam ligt tussen de 18 en 25 jaar. RSA-leden vliegen in principe over naar de stam in het kalenderjaar dat zij 18 worden. Stamleden die de leeftijd van 25 jaar bereiken worden PlusScouts.

De Stamzolder:

De stam beschikt over een eigen ruimte in het Scouting Hiem. Deze ruimte, van ongeveer 4.5 bij 7 meter, bevat alle dingen die een volwassen stam nodig heeft. Op de “Stamzolder” (we moeten er nog eens een naam voor verzinnen!) staat een knusse zithoek met meerdere banken, stoelen en tafels. Uiteraard hangen er genoeg kampherinneringen aan de muur, om nog eens die leuke momenten te beleven, en hebben we de beschikking over een goede muziek- en lichtinstallatie. Aan een kant van de zolder is er een bar met koelkast om het fris koud te houden. Oftewel genoeg ruimte om gezellige, maar ook meer serieuze praatjes te houden met elkaar.

Stamstructuur:

Om de stam stabiel en werkend te houden word elk jaar een nieuwe groep mensen gekozen om de stam vlot te trekken. De stam heeft hiervoor verschillende functies aangesteld, inclusief de daartoe behorende functie omschrijving.

  • Voorzitter: Brecht

De voorzitter is verantwoordelijk voor de continuïteit binnen de groep. Van de voorzitter word verwacht dat deze problemen binnen de groep oplost, en zorgt dat verantwoordingen genomen worden. De voorzitter is ook namens de stam aanwezig bij het speltakoverleg (eens per maand).

  • Vice-voorzitter: Simon

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de voorzitter zijn/haar taken wanneer deze ziek of niet in staat is zijn/haar taak uit te voeren. Daarbuiten functioneerde de vice als rechterhand van de voorzitter.

  • Grote activiteitencoördinator: Joris

De activiteitencoördinator is verantwoordelijk voor de grote groepsgebonden activiteiten. Deze activiteiten, zoals de BoerenKoolMetWorstFuif (BKMWF) of het Eindvuur, vallen onder zijn/haar verantwoording. De coördinator zorgt ervoor dat de juiste personen de juiste dingen doen, hij/zij is geenszins belast met het coördineren van normale opkomsten.

  • Penningmeester: Tom

De penningmeester is verantwoordelijk voor de diverse geldsystemen binnen de stam. Ook heeft hij/zij de plicht om mede stammers periodiek te informeren of de stam financieel nog gezond is.

  • Materiaalbeheerder: Frank

De magazijnbeheerder beheert alle goederen van de stam, denk hierbij aan versnaperingen of de stam haar tenten.

  • Websitebeheer:

De websitebeheerder is verantwoordelijk voor het up to date houden van de pagina’s van de stam op scouting-van-maasdijk.nl

Historie van de Stam:

De ABC-stam, of voluit de Athabascanstam, is de oudste groep of speltak van Scouting van Maasdijk Heerenveen. De ABC-Stam is opgericht in 1969 door Dirk/Dick van der Lindt. Van der Lindt hield in 1959 op bij de Hilversumse Athabascan groep. Dit zou ook direct de naam van de Heerenveense stam verklaren. Een uitgebreid verslag over de oorsprong van de van Maasdijk groep is hier te vinden 

Athabascan:

Het woord Athabaskan is een Engelse versie van de originele inheemse benaming voor Lake Athabasca (aðapaskāw, “[waar] Er zijn planten een na de ander ‘) in Canada. De naam werd toegekend door Albert Gallatin in zijn uit 1836 gedateerde (geschreven 1826) indeling van de talen van Noord-Amerika.

Voor geïnteresseerden is hier wat leesvoer te vinden over de Athabascan en haar talen..