Scouts is de speltak voor jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar binnen Scouting Nederland. De Scouts zijn georganiseerd in een “troep”, bij Scouting van Maasdijk is dat de Redbadtroep. Dit is de troep waar een scout lid van wordt en waarmee hij deelneemt aan scoutingactiviteiten, zoals kamperen, hiken, pionieren en andere activiteiten.

De troep is in patrouilles van vier tot acht scouts opgedeeld. De onafhankelijkheid van een patrouille verschilt per opkomst en activiteit. We starten de opkomsten met de hele troep en daarna gaan de patrouilles vaak gericht bezig met verschillende activiteiten. Tijdens een kamp moet de patrouille als eigen groep functioneren en een eigen keuken bouwen, samen eten koken en slapen ze in hun eigen tent. Binnen de patrouille proberen wij zo veel mogelijk leeftijdsverschil te creëren zodat de oudere scouts de jonge scouts kunnen ondersteunen. 

Elke patrouille kent één PL (patrouilleleider) en één APL (Assistent Patrouille Leider), welke door de leiding worden benoemd. De PL en APL zijn binnen de patrouille voor de scouts het aanspreekpunt en binnen de troep het aanspreekpunt voor de leiding. Zo leert een PL of APL vaardigheden als organiseren, leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Elke nieuwe scout wordt door de leiding ingedeeld bij één van de vier patrouilles: De Beren, Panters, Tijgers of Antilope.

Het uniform

Een scout van de Redbadtroep draagt een kaki uniform met een bruine das (de kleur van het veen, voorzien van het officiële logo van de groep). Het uniform is te koop via www.scoutshop.nl (en kost rond de 30 euro), de groepsdas is alleen te koop via de leiding van de Van Maasdijkgroep (en kost samen met het officiële logo 12,50 euro). Zodra een scout geïnstalleerd is moeten op het uniform het installatieteken en speltakteken (samen rond de 4 euro) gedragen worden, deze zijn allebei bij de leiding te koop. Waar alle tekens en insignes op het uniform thuishoren leert de scout tijdens de opkomsten. Naast het officiële uniform en das is de scout vrij in het dragen van een eigen broek en schoenen. Veelal dragen scouts een (blauwe) spijkerbroek en (stevige) wandelschoenen. We raden het dragen van laarzen af, omdat ze niet isoleren (in de winter krijg je dus heel snel koude voeten) en vocht niet afvoeren (dan krijg je snel blaren of voetschimmel).

De opkomsten zijn normaal gesproken in of bij ons clubgebouw “Scouting Hiem” op zaterdag van 09:30 tot 12:15 uur. Omdat we de opkomst gezamenlijk officieel openen is het de bedoeling om op tijd aanwezig te zijn. We proberen ook om 12:15 uur echt klaar te zijn, maar er is altijd een kans dat dat niet lukt (bijvoorbeeld omdat nog niet alles is opgeruimd of de scouts niet op tijd klaar zijn met een opdracht) en dat de opkomst dus iets uitloopt. Daarnaast heeft elke week 1 patrouille corvee en die moet na de opkomst dus even iets langer blijven. Bij een speciale opkomst kunnen de tijden en locatie afwijken, maar daarover worden scout en ouders tijdig vooraf geïnformeerd.

Inschrijven, contributie en andere kosten

Elke scout bij Scouting van Maasdijk is tijdens de opkomsten verzekerd. Hiervoor is het wel nodig om als (aspirant) lid ingeschreven te staan bij Scouting Nederland. Dit doet de leiding met de gegevens die de ouders invullen op het inschrijfformulier. Tijdens de eerste 3 opkomsten draait de aspirant scout vrijblijvend mee, maar is dan dus wel verzekerd. Na de derde opkomst moet er contributie betaald worden, deze is op dit moment € 46,00 per 3 maanden en wordt automatisch geïncasseerd. 

Naast de contributie zijn er ook nog andere kosten. Circa € 100 voor zomerkamp en € 50 voor het Pinksterkamp. Ook hebben wij meerdere kleine kampen en activiteiten, de kosten voor deze activiteiten zitten in de contributie. 

Andere mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een zakmes (€ 11,50), behaalde insignes (€2,- per stuk), slaapzak/matje en andere zaken.

Wat doen scouts?

Scouts zijn actief bezig en leren ondertussen ook allerlei (praktische) dingen. We volgen hierbij de leerlijn die door Scouting Nederland is ontwikkeld en die is onderverdeeld in de volgende 10 gebieden: buitenleven (de natuur), expressie, identiteit, internationaal, samenleving, sport & spel, veilig & gezond (EHBO & hygiëne), houtbewerking & stoken, kampeertechniek & pionieren en tochttechnieken. 

Zo zijn we de ene keer bezig met het bouwen van objecten met behulp van houten palen en touw (pionieren) of met het lopen van een tocht met behulp van aanwijzingen op papier/kaarten of GPS en een andere keer spelen we een bos–/renspel of leren we hoe we veilig en efficiënt een vuur kunnen maken en doven. Door het uitvoeren van opdrachten kunnen scouts zich bovendien kwalificeren voor diverse insignes.

De bedoeling is dat de scouts, naarmate ze ouder worden en meer geleerd hebben, steeds zelfstandiger activiteiten kunnen ondernemen. Dit is voornamelijk in patrouilleverband, waarbij de oudere scouts de jongere scouts onder hun hoede nemen, maar ook in troepverband of individueel. Uitgangspunt is dat de leiding altijd de controle houdt en beschikbaar is om bij te sturen. 

Dit bereid de scouts voor op het doorstromen naar de explorers, waar ze zelf het programma voorbereiden en uitvoeren. Omdat er binnen de troep en patrouilles scouts van verschillende vaardigheidsniveaus aanwezig zijn leren scouts ook van elkaar. Zo kan een scout die al gevorderd is op het gebied van pionieren een scout begeleiden die daar minder ver mee is. Is er bij de scouts zelf nog (te) weinig kennis op een bepaald gebied, dan zorgt de leiding dat ze die kennis kunnen opdoen.

Informatievoorziening

Door de leiding wordt elke week een mail verstuurd waarin we uitleg geven over de opkomst. In de mail staat ook informatie wat de scout moet voorbereiden, meenemen en eventueel een aanmeldlink. Ook staat in deze mail de agenda van toekomstige activiteiten. Het is dus van belang om deze mail te lezen. 

Ook worden er instructiebladen meegestuurd. De instructiebladen ondersteunen de uitleg tijdens de afgelopen opkomst of worden de volgende opkomst gebruikt (en dan wordt van de scouts verwacht dat ze de informatie ook hebben doorgelezen).

Wat verwachten wij van de scouts?

Wij verwachten dat een scout plezier heeft en dat hij/zij er ook voor zorgt dat het leuk blijft. Pesten en vervelend gedrag worden niet getolereerd, al is er uiteraard ook ruimte voor de scouts om zich uit te leven. Een scout respecteert hierbij zichzelf én anderen. Daarnaast verwachten we dat een scout op tijd is bij de opkomsten en zich ook heeft voorbereid. Een scout dient ook zijn/haar uniform te dragen tijdens een opkomst.

Wat verwachten wij van de ouders?

Wij verwachten dat de ouders hun scout zo goed mogelijk ondersteunen bij de voorbereidingen op de opkomsten. Ook hopen wij op (vrijwillige) inzet en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. En wellicht is er bij één van de ouders wel kennis aanwezig die ze graag eens willen overdragen aan de scouts of willen ze zich als vrijwilliger inzetten voor de scoutinggroep? Ook dat is uiteraard mogelijk. Spreek hiervoor één van de leiding aan.

Vragen?

Uiteraard kunnen we niet alle vragen op deze pagina beantwoorden. Als er nog vragen zijn, dan is de leiding altijd bereid om die te beantwoorden. Stuur ons dan een berichtje via het contactformulier.

Wil je is een keer komen kijken? Vul dan dit formulier in!