Scouting van Maasdijk is een open jeugd- en jongerenorganisatie, die de leden met een veelzijdig Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdgenoten, geïnspireerd door ieders creativiteit, een bijdrage geleverd aan de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor leren Scouts met respect voor zichzelf, anderen en hun omgeving, de eigen grenzen te verleggen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. De activiteiten van Scouting van Maasdijk zijn voor iedereen toegankelijk, iedereen die een (nieuw) lid wil worden en zich wil houden aan de gedragscode die geldt binnen de groep. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen! De opkomsten vinden plaats in en vanuit Scouting Hiem, van Bienemalaan 7 in Oranjewoud (geen postadres!) Scouting van Maasdijk bestaat al sinds 1938 in en rond Heerenveen.

Scoutingactiviteiten

Naast of tijdens de wekelijkse opkomst zijn er verschillende activiteiten, zoals installeren, overvliegen, Jamboree On The Air, Suikerbrodenactie, BoerenKoolMetWorstFuif, NL-Doet, Koningsdag, dodenherdenking, hiken, Interesse en Trappers kampen, Pinksterkampen en Zomerkampen. Voor kampen en speciale activiteiten wordt (soms) een eigen bijdrage gevraagd. De leidinggevenden beslissen per speltak aan welke activiteiten zij meedoen. Bij elke leeftijdsgroep (speltak) worden er andere activiteiten georganiseerd. Meer informatie over de speltakken en wat voor activiteiten zij doen is boven in het hoofdmenu te vinden.

Installeren

Nieuwe leden worden geïnstalleerd. Dit houdt in dat zij de bij de speltak behorende kleding aanschaffen en dat zij de basiskennis van de speltak hebben geleerd. De Welpen en de Scouts leggen een belofte af.

Overvliegen

Een keer per jaar gaan de kinderen, die de leeftijd hebben om van speltak te veranderen, naar de volgende leeftijdsgroep. Dit noemen we overvliegen.

Contributie

De contributie bedraagt € 36,00 per kwartaal voor de speltakken Bevers, Welpen en Explorers. Leden van de speltak Scouts betalen € 46.00 per kwartaal (dit bedrag is hoger omdat kleine kampjes en andere speciale activiteiten bij de prijs zijn inbegrepen). Voor de Roverscouts (Stam) en de plusscouts is er een apart tarief. Je mag minimaal drie keer komen kijken voordat je beslist of je lid wil worden. Neem voor het kijken contact op met de teamleid(st)ers. Als je van plan bent om te komen kijken, is het noodzakelijk dat je je inschrijft via een van de links op de pagina Kom kijken.

Afmelden als je niet kunt komen

Als je bij Scouting van Maasdijk lid bent, blijf dan niet zomaar weg. Laat de teamleid(st)er van jouw speltak van tevoren weten dat je niet kunt komen! Dan hoeven we ook niet naar je ouders te bellen dat je nog niet bij Scoutinghiem bent aangekomen.