Het verenigingsbestuur:

Het verenigingsbestuur bestaat uit 7 personen die proberen de verenging Scouting van Maasdijk zo goed mogelijk te laten functioneren. Het verenigingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, de groepsbegeleider, een communicatie manager en een aantal algemene leden. Met elkaar proberen zij tot oplossingen te komen voor problemen of de ondersteuning van de vereniging Scouting van Maasdijk.

Een aantal taken waar het verenigingsbestuur zorg voor draagt of ondersteuning bied zijn de volgende: 

 • Zorg dragen voor de organisatie van de vereniging Scouting van Maasdijk.
 • Een goed opgeleid en bekwaam leidingteam samenstellen.
 • Beheer van het spelmateriaal.
 • Ondersteuning bieden en het mogelijk maken van de opkomsten.
 • Financieel beleid voeren ten aanzien van de verenging.
 • Innen van de contributie.
 • Aanmelden en afmelden voor lidmaatschap van Scouting van Maasdijk.
 • Acties op touw zetten, zodat er meer mogelijk kan worden gemaakt.
 • Ondersteuning van verschillende groepsactiviteiten.

Deze taken zijn natuurlijk vrij algemeen maar u kunt praktische denken aan de volgende activiteiten:

 • BoerenKoolMetWordtFuif
 • Suikerbrodenactie
 • Eindvuur
 • Zomerkamp
 • Noordelijk Pinkster Kamp
 • Communicatie naar de ouders.

 

Het stichtingsbestuur:

Het stichtingsbestuur Scouting van Maasdijk bestaat uit 3 á 4 leden. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel nog een algemeen lid. De taken van het stichtingsbestuur zijn als volgt samen te vatten:

 • Ruimte bieden aan de vereniging Scouting van Maasdijk.
 • Onderhoud van het gebouw Scouting Hiem.
 • Financieel gezond houden van de stichting en eventueel de vereniging bijspringen waar mogelijk.
 • Een goede relatie onderhouden met huurders en andere gebruikers van het gebouw.

Ook deze taken zijn vrij algemeen maar u kunt hierbij denken aan:

 • Een locatie voor de BKMWF.
 • Het gebouw verhuren voor bijvoorbeeld uw verjaardag of uw 25-jarig huwelijk.
 • Zorgen voor een warme en gezellige plek om de opkomsten zo goed mogelijk te faciliteren.

Organogram verenigings- en stichtingsbestuur:

 

 


.

Scouting van Maasdijk wordt mede mogelijk gemaakt door: